สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการรายงานข้อมูล ปค.4 ประจำปี 2565

อนุมัติ สถานศึกษาดำเนินการรายงานข้อมูล สถานศึกษาดำเนินการรายงานข้อมูล มากกว่า 60% สถานศึกษาดำเนินการรายงานข้อมูล น้อยกว่า 60%
สถานะการรายงานข้อมูลสถานศึกษา
แสดงการรายงานข้อมูลสถานศึกษาทั้งหมด

Loading items...

สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการรายงานข้อมูล ปค.5 ประจำปี 2565

อนุมัติ สถานศึกษาดำเนินการรายงานข้อมูล สถานศึกษาดำเนินการรายงานข้อมูล มากกว่า 60% สถานศึกษาดำเนินการรายงานข้อมูล น้อยกว่า 60%
สถานะการรายงานข้อมูลสถานศึกษา
แสดงการรายงานข้อมูล ปค.5 ของสถานศึกษาทั้งหมด

Loading items...
© 2022 — Digital Team